Uhlíkový rezervoár Peugeot-ONF v Amazonii

download-pdf
download-image
download-all
Čt, 10/04/2014 - 16:05
14. vědecká a technická rada v Chapada dos GuimarãesUltramoderní a stále se vyvíjející projekt

„Peugeot je odpovědná značka, která usiluje o snižování stopy CO2: snižující se emise díky motorům best in class, rostoucí absorpce CO2 díky lesnímu uhlíkovému rezervoáru Peugeot-ONF v Amazonii“

 

14. vědecká a technická rada uhlíkového rezervoáru Peugeot-ONF se konala ve dnech 7. – 9. dubna v Chapada dos Guimarães v brazilském státu Mato Grosso. Byla to příležitost ke zhodnocení dosažených výsledků a očekávané budoucnosti dlouhodobého environmentálního a vědeckého projektu, který vytváří díky programu PETRA (Plateforme Expérimentale de Gestion des Territoires Ruraux d’Amazonie – Experimentální platforma pro řízení venkovských oblastí Amazonie) nové vazby na regionální, národní i mezinárodní úrovni.

 

Zpráva IPCC, lesní uhlíkový rezervoár Peugeot-ONF a rekordně nízká spotřeba vozu Peugeot 308 1.2 e-THP Pure Tech: tří případy, jediné téma

14. vědecký a technický výbor lesního uhlíkového rezervoáru Peugeot-ONF se konal těšně poté, kdy  IPCC (Mezinárodní panel pro změny klimatu) vydal  svoji nejnovější zprávu.

 

Peugeot podpořil tvrzení odborníků IPCC: „K boji proti změně klimatu je na jedné straně třeba snížit emise u zdroje výrazným snížením spotřeby fosilních paliv a na druhé straně aktivovat veškerá možná úložiště uhlíku“ (pojem „úložiště uhlíku“ zahrnuje jakýkoliv přírodní nebo uměle vytvořený systém, který absorbuje více uhlíku, než produkuje).

 

Aktivitu v této oblasti dokládají následující fakta:

-          Peugeot, u jehož vozů prodávaných v Evropě v roce 2013 dosáhly průměrné emise 155 g CO2 / km, se z hlediska uhlíkové stopy umístil mezi automobilovými značkami v Evropě na stupních vítězů. V nedávné době vůz Peugeot 308 vybavený tříválcovým motorem Pure Tech o objemu 1,2 l vytvořil ve Španělsku rekord ve spotřebě paliva, kdy tento vůz ujel na jednu nádrž paliva 810 km, což se rovná spotřebě 2,85 l/100. km.

 

-          Společnosti Peugeot a ONF pokračují s řadou brazilských a francouzských partnerů v projektu lesního uhlíkového rezervoáru v brazilské Amazonii a nabízí tak mezinárodní vědecké komunitě nástroj, který umožňuje potvrdit vztah mezi zalesňováním, zachycováním uhlíku z atmosféry a regulací klimatu.

 

Peugeot se tak propojuje s budoucími generacemi, neboť jako jediný výrobce automobilů na světě inicioval komplexní politiku omezování emisí CO2 a dopadu změny klimatu jak u zdroje, tak v navazujících oblastech.

 

Zintenzivnění ukládání uhlíku z atmosféry v lesním ekosystému  

Výsledky ukládání uhlíku při zalesňovací fázi projektu byly předloženy vědecké a technické radě. Na ploše o výměře téměř 2000 hektarů bylo znovu vysázeno celkem 2 000 000 stromů více než 50 různých původních druhů.

 

K dnešnímu dni uložil tento stále rostoucí lesní ekosystém celkem 384 6500 tun CO2. Ještě zajímavější je, že v průběhu roku 2013 došlo ke zrychlení kapacity ukládání, za jediný rok bylo zachyceno celkem 52 521 tun CO2.

 

Soukromá rezervace přírodního dědictví (RPPN): bohatství, o které je nutné pečovat

Vědecká a technická rada, která uznává cennou hodnotu Soukromé rezervace přírodního dědictví (RPPN),  jež byla vytvořena v roce 2009, krom toho ​​navrhla, aby se urychlilo její vědecké využití. Tato rezervace se rozkládá na ploše 1 800 ha s velmi bohatou biologickou rozmanitostí (především lužní les na břehu řeky) v rámci přírodního lesa o rozloze 7 000 ha také zahrnutého do tohoto projektu.

 

Toto chráněné území má sloužit jako ukazatel toho, jak přirozeně funguje amazonský tropický deštný prales. Peugeot a ONF se zavázaly rozvíjet zde pouze činnosti vědeckého nebo vzdělávacího charakteru.

 

PETRA: Uhlíkový rezervoár Peugeot-ONF jako těžiště regionální, bilaterální a mezinárodní dynamiky

Společnost Peugeot, francouzský národní lesnický úřad ONF a Francouzský fond pro ochranu celosvětového životního prostředí FFEM oznámily v listopadu 2012, že uzavřely pod záštitou francouzského ministerstva zahraničních věcí dohodu o zahájení projektu PETRA (Plateforme Expérimentale de Gestion des Territoires Ruraux d'Amazonie - Experimentální platforma pro řízení venkovských území Amazonie), který využije uhlíkový rezervoár Peugeot-ONF jako platformu zdrojů a srovnávací kritérium pro rozvoj iniciativ zaměřených na sladění ekonomických činností a zachování lesního porostu ve venkovských oblastech brazilské Amazonie.

 

Prvního jednání vědeckého výboru projektu PETRA, který byl vytvořen podle vzoru uhlíkového rezervoáru Peugeot-ONF a který se konal souběžně se zasedáním vědecké a technické rady uhlíkového rezervoáru Peugeot-ONF, se zúčastnilo přibližně dvacet francouzských a brazilských vládních, soukromých, univerzitních a výzkumných organizací.

 

Na práci se podílelo více než padesát francouzských a brazilských, ale i afrických odborníků, kteří tak prokázali atraktivitu a příkladnou roli výchozího projektu, který Peugeot a ONF spustily v roce 1998, kdy se současně společně zavázaly, že budou v projektu pokračovat do roku 2038.

 

 

Scroll